RSS

หาความหมายของการทำธุรกิจแบบ Affiriateว่าคืออะไร

28 Jun

Affiriate ความหมายของมันคือผูกผัน ผูกมัด ร่วมกัน  เข้าร่วม เป็นพี่น้องกัน หรือประกอบกิจการร่วมกัน

แต่ในกรณีที่พูดถึงการค้าบนอินเตอร์เน็ตนั้น จะหมายถึง การสมัครเข้าร่วมธุรกิจหรือสมัครเป็นผู้ร่วมขาย ผู้ช่วยขาย หรือผุ้แทนขาย

ซึ่งหากมีผู้ร่วมขายมากก็ยิ่งมีโอกาสขายสินค้านั้นๆออกไปได้มาก ในรายงานนี้จะเรียกธุรกิจประเภทที่เป็นผู้ร่วมจำหน่ายสินค้าว่า

Affiliate Program หรือ Affiliate Marketing โดยใช้ภาษาไทยว่า “ผู้ร่วมขาย“เมื้อผู้ร่วมขายขายของได้ก็จะได้เปอร์เช็นแล้ว

แต่บริษัทนั้นๆจะตกลงกับผู้ร่วมขายอย่างไร

รูปภาพ

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: